Európa Kulturális Fővárosa

Európa Kulturális Fővárosa

Pécs történelmi, kulturális, művészeti és tudományos hagyományainak köszönhetően már régóta az ország egyik legizgalmasabb városa. 2005-ben megszületett A határtalan város címet viselő pályázat, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó települések tervei közül a legjobbnak ítélt a magyar kormány által felkért zsűri. Az Európai Unió Bizottsága 2006. november 13-án született döntésével Pécs 2010-re elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet.

### A Déli Kulturális Övezet A pályázatban foglalt tervek megvalósulása esetén Pécsnek a régióban betöltött szerepe teljesen megváltozik. A régió itt azonban nemcsak a Dél-Dunántúlt jelöli, hanem az úgynevezett Déli Kulturális Övezet nemzetközi kulturális régiót is. Speciális geopolitikai helyzetére, valamint kulturális adottságaira és tapasztalataira építve Pécs e nemzetállami határokon átívelő kapcsolatrendszerben törekszik megtalálni helyét és közvetítő szerepét. Régóta ismert tény, hogy a nemzetállamok közötti politikai-gazdasági érdekellentétekkel szemben a kultúra kötheti össze az országhatárokon innen és túl élő embereket. A határtalan szó másféle értelmezésben így szellemi határátlépést is jelent, hiszen a kultúra – a művészet közös nyelvét használva – új kapcsolatot tud teremteni országok és emberek között.

### Kulturális decentralizáció Az Európa Kulturális Fővárosa programnak rendkívül fontos tétje a kulturális decentralizáció. Magyarországon Budapest kulturális-gazdasági dominanciája ma vitathatatlan a többi magyar városhoz képest. Pécs előtt nagy feladat áll, képessé kell válnia arra, hogy a főváros mellett a hazai kulturális élet igazán jelentős pólusává váljon.

### Különböző kultúrák befogadására A pályázat fontos törekvése volt az is, hogy a kultúra segítségével kapcsoljon össze olyan elemeket, törekvéseket, szándékokat, kezdeményezéseket, amelyeket korábban egy láthatatlan határ választott el egymástól. Pécs mindig is nyitott volt a különböző kultúrák befogadására, ez a hagyománya a város értékeinek szerves részét képezi és az elmúlt évszázadok során a különböző nemzetiségek mindig békében éltek egymás mellett. Így az itt élő nemzetiségeknek és kisebbségeknek a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programban is fontos szerep jut: közvetíteni népcsoportjuk, anyaországuk kultúráját a közönség számára.

### Nemzetközi kapcsolatok A város már a cím elnyerésekor jelentős rendelkezett. Bár Pécs gazdaságilag sok nehézséggel küzdött és küzd, a kultúra területén szerencsés helyzetben van, hiszen hosszú távú stratégiáját évtizedek óta gyümölcsöző testvérvárosi és más nemzetközi együttműködésekre építhette fel. A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program ugyanakkor már a felkészülés éveiben számos új kapcsolatot, és a meglévők megerősítését hozta a város számára. Élve a lehetőséggel, Pécs szervezte meg az Európa Kulturális Fővárosai Hálózatot, amely a címet elnyert városok tapasztalatcseréjének nemzetközileg is elismert fórumává vált.

### Testvérfővárosok Pécs mellett 2010-ben Isztambul és a Ruhr-vidéki Essen is viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet. A történelmi és kulturális hagyományok mindegyik város számára fontossá teszik a testvérfővárosokkal való együttműködést. Míg a németországi partnerekkel a már meglévő, kitűnő kulturális kapcsolatok, addig Isztambullal a közös múlton túl a nyitottság, a kíváncsiság és a kezdeményezőkészség nyújt alapot az együttműködésre.

### Felvezető évek Annak érdekében, hogy az európai nagyvárosokhoz hasonlóan rangos Európa Kulturális Fővárosa programot valósíthasson meg, Pécs 2006-tól tematikus felvezető éveket rendezett. Az első esztendőben a kulturális örökség, 2007-ben a tanulás és tanítás, 2008-ban a környezet és egészségkultúra, 2009-ben – szorosan kapcsolódva a Pécsi Egyházmegye fennállásának 1000. évfordulójához – a vallási kultúra került a programok középpontjába. Fokozatos programfejlesztésről van tehát szó, amelynek tapasztalatai, valamint a hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatok hálózatának kiépülése és folyamatos erősödése komoly segítséget jelentenek a 2010-es program sikeres lebonyolításához.

### Kulcsberuházások A kulturális programokhoz szervesen kapcsolódnak a kulcsberuházások is, amelyek természetesen nem egy évre, hanem hosszú távra épülnek, és már a 2010. évben újabb lendületet kapó fejlődésnek megfelelő igények kiszolgálására hivatottak. Így, a kulturális-művészeti programokkal, a megvalósuló beruházásokkal, illetve a folyamatosan fejlődő hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal válik szerves egésszé mindaz, ami A határtalan város című pályázatban célként megfogalmazódott.

comments powered by Disqus