Világörökségi pufferzóna (Kórház tér)

Világörökségi pufferzóna (Kórház tér)

A Világörökségi pufferzóna, a Belváros nyugati kapuja, illetve a Kórház tér és környéke néven illetett terület több részre bontható.

A fejlesztés hangsúlyos eleme a Rákóczi út nyugati közterületén a jelenleg szabdalt tér egységbe szervezése, a Ferencesek utcája nyugati végén vegyes forgalmú közlekedési terület kialakítása, valamint a Szent István tér déli kapujának harmonikus illeszkedésének biztosítása a térhez.

A terület teljes egészén burkolatcsere történik, megvalósul a fák koronatisztítása is. Ahol a sűrű közműhálózat miatt egyáltalán lehetséges (pl. Rákóczi út nyugati oldala, Ferencesek utcája), ott fatelepítés is történik, máshol (Szent István tér déli végén) a cserjetelepítés fog megvalósulni.

A Vadász és Társa Építőművész Kft. által elkészített engedélyezési tervdokumentáció alapján lefolytatott engedélyezési eljárás eredményeként Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. április 5-én jogerőre emelkedett építési, valamint 2008. október 22-én jogerőre emelkedett útépítési engedéllyel rendelkezik. A beruházás kivitelezője kiválasztásra került. A kivitelezési munkálatokat a Sztráda 92 Kft. (www.sztrada92.hu) fogja elvégezni.

comments powered by Disqus