Mors et Vita: Kunito Nagaoka kiállítása

Mors et Vita: Kunito Nagaoka kiállítása

Kunito Nagaoka japán képzőművészt megihlette a Cella Septichora halál és az élet felé egyaránt nyitott szakrális tere; sajátosan japán formanyelvű installációja a halál és az újjászületés egyetemes szimbólumait a hely szellemének megfelelően adaptálja. A témához kapcsolódóan Iseki (Ásatások) címmel a művész grafikái és metszetei láthatók a Cella Septichora kiállítóterében.

Koncept

Lét és elmúlás, élet és halál – hosszú évek óta ezek a kérdések állnak Kunito Nagaoka munkássága középpontjában. A természeti és humán tragédiák, az újra és újra visszatérő háborúk mellett a technikai fejlődés is reális közelségbe hozza által előidézett katasztrófát.

A környezetszennyezés és a vízhiány veszélybe sodorja az alapvető élelmiszer-ellátást. Az élet megszűnése mindennapos lehetőséggé válik.

A installáció helyszíne a Cella Septichora, Az ókor óta a halottak nyughelye szent hely, amelybe olykor a túlvilági utazáshoz élelmiszert helyeztek. Erre is emlékeztet a félig a föld alatt elhelyezkedő Cella Spetichora különböző rétegek, sík által meghatározott köztes tere. A jelenben élünk, múlt és jövő, Föld és Ég között. Kunito Nagaoka installációja ezekből a rétegekből építkezik, miközben megkísérli áthidalni a tegnap, ma, és holnap közötti szakadékot.

Az installációban egy kerek kék tárgy, egy szimbolikus űrhajó lebeg, amely az apszisból felfelé irányítja a tekintetet. A művész új perspektívákat nyit, a reménységét.

Földközelben, a kék objektum alatt, az apszisban az élet alapvető jelképével, vízzel megtöltött agyagtál áll. A hat oldalkaréjban alapvető termények találhatók, melyek terményáldozatra emlékeztetnek. A magok az eljövendő élet ígéretét hordják magukban.

ISEKI – Ásatások

Iseki: az ásatásokat jelentő japán írásjel egyúttal azt is jelenti: „rom”, „maradvány”. A Cella Septichora tere ásatás, és a múlt megőrzött maradványa.

Az ásatás keresés, ismeretlen rétegekbe való behatolás. Vajon mit keres a művész, amikor betekint, behatol a felszín alá? Miért érdekli a múlt? Talán mert így kerül közelebb önmagához?

Talán mert ha megismerjük, kik jártak előttünk, többet tudunk meg többet magunkról: arról, kik vagyunk az élet folytonosságában.

Nagaoka metszetei a felszín alá vezető út dokumentumai, a kéreg alatti nyomok és maradványok utáni kutatáséi.

comments powered by Disqus